Vet mer om att jobba med rekrytering

Hur är det egentligen att jobba med fastighetsförvaltning? Klart är att många anser att det är ett varierande arbete, med dagliga utmaningar att lösa. Dessutom råder det en hög efterfrågan på utbildade förvaltare, och medellönen är betydligt högre än snittet i Sverige.

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Arbetsuppgifter under dagen är ofta en blandning mellan administration och praktiska uppgifter. Dock är det värt att betona att dagarna kan skilja sig rätt rejält åt mellan olika förvaltare. Det är till exempel skillnad på om man ensam har ett övergripande ansvar för en mindre fastighet, eller om man har en specifik roll i en större fastighet.

För många fastighetsförvaltare innebär att halva dagen går åt administrativa arbetsuppgifter, medan resterande del av dagen går till ”mjuka frågor”. Det kan till exempel handla om kundvård. För den som har en specifik roll i en större fastighet, kan nästan hela dagen gå åt administration, eller åt teknisk förvaltning exempelvis.

Man brukar dela upp fastighetsförvaltning i två områden – teknisk och ekonomisk förvaltning. Den som jobbar med teknisk förvaltning är till exempel ansvarig för att planera för underhåll, reparationer och upphandlingar. Man också kontrollera fastighetens anläggningar, se till att värmen fungerar och att den löpande skötseln (städning och trädgårdsarbete till exempel) fungerar bra.

Förmågor som är bra att ha

För att lyckas inom fastighetsförvaltning finns det ett antal förmågor som är bra att ha. Om man inte har dem och planerar en karriär i yrket, kan det vara läge att utveckla dem.

  • Analytisk förmåga. Som fastighetsförvaltare har man god nytta av en analytisk förmåga. Detta för att kunna felsöka och för att kunna sätta upp rimliga mål med åtgärder för fastighetens utveckling och din rekrytering.
  • Förmåga att organisera. Som fastighetsförvaltare har man ofta en ledande roll. Således är det bra att ha en förmåga att leda och organisera arbete. Att sköta kontakter med underentreprenörer och att planera mål och åtgärder är något som en förvaltare ofta ansvarar för.
  • Samarbetsförmåga. Som förvaltare behöver man ofta, under stora delar av dagen, samarbeta med andra. Det kan till exempel handla om att hämta information från människor med andra kompetenser för att komplettera arbetsuppgifterna. Det kan också handla om att felsöka tillsammans med någon, till exempel.
  • Kommunikativa förmågor. Om man har lätt för att få kontakt med andra människor, så har man stora fördelar av det i arbetet som fastighetsförvaltare.

Lön

Enligt en källa vi tittar på, som uppger sig ha 421 referenser för statistiken, så är medellönen i hela Sverige omkring 34 000 kronor i månaden. Detta med en snittålder på ungefär 40 år och en erfarenhet på nästan åtta år.

Lönerna presenteras även i intervaller, och hur stor andel av referenserna som befinner sig i ett givet spann. Till exempel kan man se att nästan 30 % tjänar mellan 33 000 och 38 999 kronor i månaden. Ungefär tio procent tjänar 43 000 kronor i månaden eller mer. 0,22 % har uppgett sig tjäna mellan 58 000 och 63 999 kronor i månaden. En annan källa uppger dock att medellönen ligger omkring 40 000 kronor i månaden för den som arbetar med ta vara på din rekrytering.