Tag: Interim

Interim – en modern karriärväg

Att hyra in konsulter för tillfälliga uppdrag har blivit vanligt i alla typer av branscher och det finns interimkonsulter i flera olika nivåer. Chefer, mellanchefer och olika typer av specialister är dock vanligt eftersom det ofta är just dessa som efterfrågas till olika uppdrag. Allt fler väljer att jobba som konsulter trots att det finns en viss ovisshet men för den som gillar utmaningar och omväxling är det en modern och minst sagt spännande karriärväg att välja.

Vad är interim?

Interim är en form av konsultuppdrag där man arbetar hos olika företag under kortare perioder. Ibland gäller uppdraget i några veckor men vanligtvis i ett par månader. Orsakerna är varierande men oftast behöver det aktuella företaget hjälp med en speciell insats och då är interim en bra lösning på problemet. Konsulten är expert inom just det område där hjälpen behövs och kan göra ett effektivt arbete under tiden denne vistas på arbetsplatsen. När uppdraget är avslutat går konsulten vidare till nästa uppdrag på nästa arbetsplats för att bidra med sin speciella kompetens. read more

Read More