Mekanisk propeller

Mekanisk propeller

Propellern är en mekanisk del som sitter på exempelvis båtmotorer och flygplan av mindre modeller. En propeller kan bestå av ett enskilt eller flera blad som sitter på propelleraxeln från motorn. Propellern används för att driva fordonet framåt med hjälp av motorns kraft. En propeller kan även användas på andra ställen än bara på fordon.

 Historia

De första propellrarna började tillverkas till båtar och fartyg så tidigt som i slutet av 1700-talet. Bland de tidigaste tillverkarna fanns det engelska märket Seaton och det amerikanska Taylor. Om man blickar bakåt i historien så hittar man idéer och prototyper så tidigt som år 1724-1731.

 Den första ordentliga lösningen kom faktiskt då en svensk man vid namn John Ericsson fick sin patentansökning beviljad år 1836. Han gjorde då noggranna beräkningar vad gäller bladens diameter, form, stigning, area och räknade även ut axelns varvtal.

 Flygplanspropellern

Bröderna Wright från USA var de två första att fullborda en flygning i ett propellerplan med så kallade skjutande propellrar år 1903. Efter detta skedde en snabb utveckling och användningen av propellrar på flygplan ökade. Propellern blev snabbt en förutsättning för motordrivna plan. Idag är de vanligaste typerna av propellrar två – eller trebladiga propellrar, men även propellrar med fyra blad tillverkade av komposit blir mer och mer populära.

 På de mindre propellerplan vi använder idag så är det vanligast att propellern drivs av en modern kolvmotor, medan de drivs av en gasturbin på större plan som kräver mer kraft och fler varv.

 Idag är dock jetplan betydligt vanligare än propellerplan. Propellerplanen användes flitigt fram till slutet på 1960-talet för att sedan mer eller mindre utkonkurreras av den starka och snabba jetmotorn.

 Olika typer av propellrar

Det finns några olika typer av propellrar som är vanliga och används flitigt. Två av de vanligare typerna kallas dragande propeller och skjutande propeller. De fungerar lite olika och har olika användningsområden.

 Dragande propeller

En dragande propeller är en typ av propeller som vanligen används på mindre propellerplan och zeppelinare. De förekommer också på vissa helikoptrar. En dragande propeller innebär att propellern sitter monterad framför flygplanet så den alltid är riktad åt det hållet flygplanet färdas. samma typ av propeller används även på vissa båtmotorer.

 Skjutande propeller

En skjutande propeller används vanligen på motorbåtar och propellerplan. Skillnaden här är att istället för att sitta framför fordonet som en dragande propeller så sitter den bakom fordonet och skjuter på det. Denna typ av propeller är dock mindre vanlig på flygplan och ses istället oftare på motorbåtar och paramotorer. Rent historiskt så syns även viss användning av denna propellertyp på tåg och den förekom även på helikoptrar. Ur ren säkerhetssynpunkt så är en skjutande propeller sämre eftersom man vid eventuellt nödfall kan tvingas att hoppa ur planet och det då finns risk att man dras in i propellern.

  • Prev Post