Kurser för dig som jobbar med rekrytering

Kurser för dig som jobbar med rekrytering

Den som jobbar med fastighetsförvaltning vet att det alltid finns rum att utvecklas. Med så breda arbetsuppgifter och en bransch samt teknik som är i ständig förändring, så är det svårt att vara fullärd. För den som vill förbättra sina förmågor finns det ett antal kurser att gå.

 

Några av dessa kurser kan även lämpa sig för den som har en relaterad utbildning i bagaget, men som vill specialisera sig mot just fastighetsförvaltning. Bäst är de dock kanske för personer som redan jobbar i branschen.

 

Förbättra ledaregenskaper

En privatarrangör erbjuder, i Göteborg och i Stockholm, en kurs i strategisk processledning. Kursen är på två dagar och är en öppen utbildning. I programbeskrivningen konstaterar man att rekrytera i fastighetsbranschen står inför nya och höga krav, samt att fastighetsbolagen måste kunna jobba effektivt med fokus på kunden.

 

De påpekar också att många bolag har intagit en mer processorienterad approach – åtminstone på ledningsnivå. När teorin ska kombineras med praktik ute i verksamheten, uppstår dock utmaningar. Den här kursen syftar till att ge deltagarna verktygen som krävs för att klara av dessa utmaningar.

 

Vet mer om avtal

En annan privat arrangör erbjuder en tvådagarskurs med fokus på avtal inom fastighetsbranschen. Den som jobbar med fastighetsförvaltning kan här få utökad kunskap om till exempel ABFF och Aff i allmänhet. Inom Aff finns en rad olika mallar som kan underlätta vid upphandlingar vid olika fastighetsrelaterade tjänster.

 

Det som kursen lär dig är grunderna till att tillämpa Aff-systemet i praktiken. Du får även ökad kunskap i att läsa och tolka förfrågningsunderlag samt upprätta och teckna förvaltningsavtal.

 

Moms i fastighetsbranschen

Momsreglerna är komplicerade i de flesta branscher, och fastighetsbranschen är inget undantag. Den här kursen, som är på två dagar, ger dig bland annat kunskap om förutsättningar för frivillig skattskyldighet, moms på parkering och vad som gäller för avdragsrätt för moms på investeringar och drift av fastigheter.

 

Kursen passar den som jobbar med fastighetsförvaltning inom såväl privat som offentlig sektor. Målet är att ge fördjupande kunskaper och att i grupp komma fram till goda lösningar i speciella fall. Kursen erbjuds enbart i Stockholm och är en öppen utbildning.

 

Fortbildning kan ge många fördelar i karriären. Förutom att det hjälper dig att utföra jobbet bättre, kan det i slutändan – indirekt – leda till högre lön och en bättre arbetsplats. När bolagets produktivitet ökar, så minskar kostnaderna. Det kan till exempel ge utrymme för mer delegering av arbetsuppgifter.

  • Next Post