Interim – en modern karriärväg

Interim – en modern karriärväg

Att hyra in konsulter för tillfälliga uppdrag har blivit vanligt i alla typer av branscher och det finns interimkonsulter i flera olika nivåer. Chefer, mellanchefer och olika typer av specialister är dock vanligt eftersom det ofta är just dessa som efterfrågas till olika uppdrag. Allt fler väljer att jobba som konsulter trots att det finns en viss ovisshet men för den som gillar utmaningar och omväxling är det en modern och minst sagt spännande karriärväg att välja.

Vad är interim?

Interim är en form av konsultuppdrag där man arbetar hos olika företag under kortare perioder. Ibland gäller uppdraget i några veckor men vanligtvis i ett par månader. Orsakerna är varierande men oftast behöver det aktuella företaget hjälp med en speciell insats och då är interim en bra lösning på problemet. Konsulten är expert inom just det område där hjälpen behövs och kan göra ett effektivt arbete under tiden denne vistas på arbetsplatsen. När uppdraget är avslutat går konsulten vidare till nästa uppdrag på nästa arbetsplats för att bidra med sin speciella kompetens.

Egen eller anställd

Man kan jobba med interim, eller tillfällig uthyrning av sig själv, både som egen företagare och interim chef stockholm eller som anställd. Som egen jagar man själv sina uppdrag och fakturerar efter överenskommelse. Man kan även vara anställd som interimkonsult hos ett företag som förmedlar tjänsten, vilket innebär en fast lön men kanske en mindre valmöjlighet för vilka uppdrag man vill ta och inte. Det finns även möjlighet att vara egen och genom en avgift få uppdrag från en interimsförmedlare.

Stor variation och utvecklingsmöjligheter

Många som jobbar inom interim ser många fördelar i och med att det är väldigt varierande och utvecklande. Man har ingen fast arbetsplats utan man jobbar i kortare eller längre perioder hos olika företag. Det ger en stor variation i yrkeslivet och man får chansen att lära sig otroligt mycket. Man får stora erfarenheter, skapar många nya kontakter och utvecklas ständigt. Som interimkonsult behöver man aldrig oroa sig för att fasta i samma gamla hjulspår vilket för många är den största anledningen att välja den här vägen.

Nackdelar

Det finns, precis som med det mesta, även några nackdelar med interim. För det första passar det bara för en viss typ av människor eftersom man aldrig riktigt har någon fast punkt i sitt arbete. Lönen kan också varieras ganska mycket under året beroende på hur ens beläggning ser ut och det kan finnas en osäkerhet i att inte veta när nästa uppdrag kommer. Klarar man av att se nackdelarna som en utmaning istället för ett hinder kan man dock komma långt.

Rollen som interimkonsult är en modern karriärväg som passar den som gillar förändringar och ständig omväxling. Under ett par år hinner man förmodligen beta av en hel del uppdrag och för vissa kan det kännas som en osäker och läskig väg att gå. Det finns dock många som trivs med upplägget och som aldrig kan tänka sig en vanlig anställning igen. Efterfrågan finns och för rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter och en god chans att klättra högt i karriärstegen.

  • Prev Post
  • Next Post