Badrumsrenovering är branschen med lägst andel konflikter

Om du jobbar inom detaljhandeln är risken stor att du kommer uppleva konflikter på din arbetsplats. Risken är nästan tre gånger så hög som om du jobbat inom badrumsrenovering.

Tycker du att konflikter på en arbetsplats verkligen kan förstöra stämningen och till och med göra att du vill söka dig till en annan bransch? I så fall ska du försöka jobba med fastighetsförvaltning. När konsultföretaget Brilliant gjorde en undersökning år 2019 visade det sig nämligen att de som jobbar inom fastighetsförvaltning upplever minst mängd konflikter på arbetsplatsen. Sämst betyg gav de inom detaljhandeln.

Dåliga chefer och stora arbetsgrupper är orsaken

Undersökningen påvisade vissa tydliga samband. Bland annat menade man att en chef som upplevs dålig av de anställda är en bidragande orsak till fler konflikter bland de anställda. En annan bidragande faktor är stora arbetsgrupper.

Påverkar arbetsmiljön och antalet sjukskrivna

Antalet konflikter på en arbetsplats påverkar självklart arbetsmiljön och viljan att bidra med sitt bästa. Men det finns även långsiktiga problem. I en studie visar det sig att antalet dagar som de anställda är sjukskrivna är 2,5 gånger högre hos grupper och på arbetsplatser med högre mängd konflikter.

Bäst inom fastighetsförvaltning

Den bransch som tydligt kom på första platsen var badrumsrenovering. Av de tillfrågade var det enbart 6 procent som valde att svara att det fanns konflikter på arbetsplatsen som även påverkade det dagliga arbetet negativt.

En orsak till att de kom högt kan vara att man har små arbetsgrupper som jobbar fristående från andra arbetsgrupper. Samtidigt kan detta bara vara en del av förklaringen eftersom det finns flera branscher där grupperna består av 5 – 10 personer. Någon fördjupad analys av orsakerna fanns däremot inte att finna i undersökningen.

Näst bäst kom konsultverksamhet. Även här var det 6 procent som ansåg att det fanns konflikter som påverkade arbetet negativt. Samtidigt var det den bransch som var överlägset mest nöjd med sin chef. Upp mot 50 % valde att säga att man hade en utmärkt chef.

Längst ner på listan kom detaljhandeln. Inom denna bransch var det 16 % som ansåg att det fanns störande konflikter på arbetsplatsen. Det var lika många som inom grossistverksamheten men inom detaljhandeln fanns ytterligare missnöje vilket gjorde att de kom längst ner på listan. Här var det 22 % som ansåg att chefen var svag alternativt mycket svag. Dessutom visade det sig att 10 % av alla medarbetare ansåg sig vara ”uttråkad”.