Month:

Mekanisk propeller

Propellern är en mekanisk del som sitter på exempelvis båtmotorer och flygplan av mindre modeller. En propeller kan bestå av ett enskilt eller flera blad som sitter på propelleraxeln från motorn. Propellern används för att driva fordonet framåt med hjälp av motorns kraft. En propeller kan även användas på andra ställen än bara på fordon.

 Historia

De första propellrarna började tillverkas till båtar och fartyg så tidigt som i slutet av 1700-talet. Bland de tidigaste tillverkarna fanns det engelska märket Seaton och det amerikanska Taylor. Om man blickar bakåt i historien så hittar man idéer och prototyper så tidigt som år 1724-1731. read more

Read More